Πάσχα 2009 στη Μανωλιάσσα

Με ιδιαίτερη κατάνυξη γιορτάστηκε και φέτος το Πάσχα στη Μανωλιάσσα. Τη Μ. Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη περιφορά του επιταφίου.